Μουσική για Media 2018-19

Κάποια παιδιά αποφάσισαν να ανεβάσουν τις τελικές εργασίες τους στο ίντερνετ. Μπορείτε να τις δείτε εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=eBJw33_k0wg&feature=youtu.be
[Δημήτρης Γιαννούλης]

https://youtu.be/z7Ot95cj8eM
[Ανδρέας Δημητρίου]

https://www.youtube.com/watch?v=65KS2jQ0KV4&feature=youtu.be
[Δήμητρα Ελευθεριάδη]

https://www.youtube.com/watch?v=XygKclBCNr8&feature=youtu.be
[Νάσος Κρέτσης]