Εργασία 1: MIX

Προθεσμία Παράδοσης: 29/10/2019, 23:59

Περιγραφή

Κατεβάστε τον συμπιεσμένο φάκελο Task1 (~250MB) ο οποίος περιέχει την ακατέργαστη ηχογράφηση ενός μουσικού κομματιού μαζί με το αρχείο του Reaper. Mιξάρετε το κομμάτι δίνοντας βαρύτητα:

Μπορείτε να δουλέψετε είτε στο Reaper είτε στο Ardour χρησιμοποιώντας αποκλειστικά διαδικασίες επεξεργασίας σήματος που περιλαμβάνονται στη βασική έκδοση των προγραμμάτων ή παρατίθενται στη σελίδα του μαθήματος.

Τι να παραδώσετε

... ένα συμπιεσμένο αρχείο με το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες και την κατάληξη -1 που να περιέχει:

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή εργασιών υπάρχουν εδώ.

Πώς θα βαθμολογηθείτε

Βαθμολογείστε κυρίως για την κατανόηση που δείχνετε ότι έχετε στις βασικές λειτουργίες και λιγότερο για τις αισθητικές και τεχνικές σας επιλογές στις διαδικασίες επεξεργασίας σήματος. Ο βαθμός είναι συνάρτηση της δημιουργικής εξερεύνησης των δυνατοτήτων του προγράμματος και της ποιότητας της μίξης σας.


Μουσική για Media