Εργασία 2: MIDI

Προθεσμία Παράδοσης: Παρασκευή 27/4/2018, 23:59

Περιγραφή

Φτιάξτε ένα κομμάτι ηλεκτρονικής μουσικής (οποιουδήποτε ύφους) μεταξύ 30 και 45 δευτερολέπτων χρησιμοποιώντας μόνο εικονικά όργανα (virtual instruments). Το κομμάτι θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Μπορείτε να δουλέψετε είτε στο Reaper είτε στο Ardour χρησιμοποιώντας αποκλειστικά όργανα και διαδικασίες επεξεργασίας σήματος που περιλαμβάνονται στη βασική έκδοση των προγραμμάτων ή παρατίθενται στη σελίδα του μαθήματος.

Τι να παραδώσετε

... ένα συμπιεσμένο φάκελο με το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες και την κατάληξη -2 που να περιέχει:

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή εργασιών υπάρχουν εδώ.

Πώς θα βαθμολογηθείτε

Βαθμολογείστε πρωτίστως για την κατανόηση που δείχνετε ότι έχετε στην επεξεργασία δεδομένων MIDI. Ο βαθμός είναι συνάρτηση της δημιουργικής εξερεύνησης των δυνατοτήτων του προγράμματος και της ποιότητας της μίξης σας.